Hos en översättningsbyrå i Stockholm får du hjälp med att formulera dig rätt på rätt språk. Det kan behövas, även om du själv upplever dig ha bra engelska.

Vad innebär begreppet “att översätta”? Är det att föra över en text ord för ord från ett språk till ett annat? Knappast. Med en sådan arbetsmetod lär otroligt mycket gå förlorat i den så kallade översättningen. Text är nämligen betydligt mer än bara ord och meningar. En text har många lager av betydelse, och alla de lagren behöver komma med i översättningen.

Detta gäller även när du ska kommunicera på ett språk som inte är ditt modersmål. För att kunna bedriva affärsverksamhet på ett annat språk än svenska är en stor utmaning för den som har svenska som modersmål. Det gäller även när den kommunikationen sker på engelska, även om det hör till den svenska självbilden att ha en “bra engelska”.

Översättningsbyrå hjälper dig med affärskommunikationen

Du som ska arbeta på ett annat språk än ditt eget modersmål, har all anledning att ta hjälp med översättningar i Stockholm eller i vilken stad som nu är mest praktiskt för dig. Det kan faktiskt vara lämpligt att först formulera viktiga texter på svenska, och sedan låta en auktoriserad översättare översätta texten till engelska.

Detta gäller alltså även om du upplever dig kunna skriva hygglig affärsengelska. Du bör komma ihåg att du läser igenom texten med dina egna ögon, och alltså inte kommer fånga upp sådant som du trots din goda engelska inte ser. Det kommer däremot en bra översättare göra, och med hjälp av en sådan kan du vara trygg med att mottagaren verkligen får läsa det du menar att skriva.