Försäkringar för företag

Som företagare är det av stor vikt att ha koll på vilka försäkringar man har och bör ha, oavsett om du är egenföretagare som jobbar hemifrån eller driver ett större företag med flera anställda.

Försäkringar du tecknat som privatperson, som hemförsäkring och olycksfallsförsäkring, täcker inte kostnader och olyckor som ditt företag drabbas av.

 

De flesta försäkringsbolag erbjuder paketförsäkringar för företagare, anpassat för små, medelstora och stora företag. I dessa paket ingår vanligen ett basutbud med de nödvändigaste försäkringarna, till vilka du sedan kan göra tillval utifrån dina egna behov. Det är också vanligt att försäkringsbolagen erbjuder branschspecifika försäkringspaket, som är anpassade efter de speciella villkor som gäller i den bransch du är verksam inom.

Branschen och företagets storlek

Vad du jobbar i för bransch och hur stort ditt företag är, är alltså två viktiga faktorer. Naturligtvis ser villkoren olika ut för en IT-konsult och en åkeriägare. Den ene jobbar hemifrån och har kanske inga fler väsentliga tillgångar i företaget än sin dator, den senare basar över tio anställda och ansvarar för flera lastbilar och andra fordon. Personalförsäkringar, egendomsförsäkringar, ansvarsförsäkringar osv, måste alltid anpassas efter just det aktuella företaget.

Paket eller skräddarsytt

Därför är det alltid bra att ta personlig kontakt med försäkringsbolaget och tillsammans med dem resonera kring vilka typer av försäkringar du behöver och i vilken storleksgrad. Lägg tid på att kontakta flera bolag och välj det som ger dig bäst service och som kan hjälpa dig på bästa sätt till ett så lågt pris som möjligt. Som alltid med försäkringar är det så klart också så att ju högre premie du betalar, desto större ersättning kan du få ut om olyckan skulle vara framme.

Personalförsäkring

Har du anställda ska du alltid ha en personalförsäkring, en försäkring som täcker skador och andra utgifter för anställda när de arbetar för dig.

Personalförsäkring är ett samlingsnamn för sjukdomsförsäkringar, olycksfallsförsäkringar, livförsäkringar och annat för personalen.

Personalförsäkringar ingår vanligen i försäkringspaketen för medelstora och större företag.

Ansvarsförsäkring

Du bör ha en ansvarsförsäkring som företagare. En ansvarsförsäkring täcker kostnaderna om du skulle begå ett misstag i något av dina uppdrag. Till exempel om du som snickare råkar ha sönder något hemma hos en kund eller om du är bilmekaniker och råkar orsaka en lackskada på en kunds bil. Om en kund anser att du är skadeståndsskyldig gör ditt försäkringsbolag en bedömning av situationen och om de anser att kravet är befogat betalar de ut en ersättning. I annat fall hjälper de dig att diskutera med kunden och nå en överenskommelse.

Ersättning för avbrott och extrakostnader

Om något händer som gör att du inte kan slutföra ett uppdrag eller blir försenad, kan du få ersättning för utebliven betalning. Egentligen kan vad som helst hända och det går inte att vara förberedd på det. Denna typ av försäkringar ingår nästan alltid i försäkringspaket för företagare.

Lokal- och egendomsförsäkring

Naturligtvis måste du försäkra din egendom, som verktyg, instrument, fordon, lokaler osv. Här gör du ett val av hur stort belopp du vill kunna få ut om du råkar ut för en stöld, brand eller liknande.

Ju större belopp du vill kunna få ut, desto större belopp betalar du i premie.

För egendom du verkligen är beroende av för att kunna driva din verksamhet är det alltid bäst att försäkra hela beloppet.

Kris, överfall och rättsskydd

Andra exempel på försäkringar är psykologhjälp om du skulle hamna i kris efter till exempel ett överfall i och med ett arbete, eller om du drabbas av en depression. Skulle du hamna i en rättstvist som har med ditt företag att göra är också rättsskydd en mycket bra försäkring. Dessa typer av försäkringar ingår i de flesta försäkringspaket och villkoren ser lite olika ut beroende på vilken bransch ditt företag är verksamt inom.

Skaffa en bra försäkring för ditt företag

Om du inte har någon försäkring för ditt företag, bör du absolut fördjupa dig lite i frågan. Även om allt ser soligt ut och går som på räls för tillfället, går det aldrig att säga vad morgondagen har i sitt sköte. I stort sett vad som helst kan hända, och är du beroende av inkomsten ditt företag ger, kan ett större ekonomiskt avbräck, till följd av att du får inbrott, blir sjuk eller råkar ut för en olycka, innebära stora svårigheter att klara din försörjning.

Men en bra företagsförsäkring har du tryggheten och modet att satsa på ditt företag och få det att växa. Du kan ta risker och våga nå nya höjder som företagare och människa med vetskapen att du har ett skyddsnät att falla tillbaka på om något skulle gå snett.