Det går att försäkra sig mot i stort sett allt som privatperson, men de flesta nöjer sig med det vanligaste, en hemförsäkring och kanske en bilförsäkring om man har bil. Vissa har ingen försäkring alls, ett riskspel som kan orsaka stor ekonomisk skada om olyckan skulle vara framme, men naturligtvis en ekonomisk vinst om man skulle gå genom livet helt utan missöden, något som så klart är ovanligt men ändå händer ibland. Vissa å andra sidan har försäkringar för allt möjligt och väljer alltid högsta formen av skydd. Det gör att de betalar mycket pengar varje år i premier, men å andra sidan behöver de aldrig betala speciellt mycket om de blir sjuka, blir av med jobbet eller får skador på hem och egendom.

 

Välj försäkring efter dina förutsättningar

Vilka försäkringar du väljer beror på vem du är som person, vilket skede av livet du befinner dig i och vilken ekonomi du har. Som med allt är det så klart lättare om du är rik eller har en bra inkomst. Då har du antagligen råd både att betala dyra premier eller klara dig helt utan försäkringar. För dig som inte har så mycket pengar blir det knivigare. En vanlig hemförsäkring täcker dock mycket, som resor, rättsskydd, skador på egendom osv, och med en utökad hemförsäkring är du skyddad mot många händelser.

 

Hemförsäkringen är en bra grund

De flesta har en hemförsäkring. Den täcker skador som uppstår i hemmet, både på själva bostaden och på heminredning, kläder, vitvaror och hemelektronik. Självrisken är oftast ganska låg. För skador på fast inredning stiger självrisken ju äldre det skadade området är, det så kallade åldersavdraget. Om du får vattenskador på köksinredning som är tio år eller äldre kan du till exempel bli helt utan ersättning.

Vilken hemförsäkring du ska teckna beror på vilken bostadsform du har. Bor du i villa tecknar du en villaförsäkring, bor du i hyresrätt tecknar du en hyresrättsförsäkring och bor du i bostadsrätt väljer du ett bostadsrättstillägg till hemförsäkringen. Värt att notera är att de flesta bostadsrättsföreningar har en gemensam bostadsrättsförsäkring för alla medlemmar, och då behöver du antagligen inte en separat bostadsrättsförsäkring.

 

Hemförsäkringen täcker mer än bara bostaden

I en hemförsäkring ingår också ett reseskydd för resor på upp till 45 dagar. För en vanlig semester räcker vanligen reseskyddet i hemförsäkringen gott. Ska du resa längre eller vill ha ökat skydd kan du vanligen utöka reseskyddet i hemförsäkringen eller välja att teckna en separat reseförsäkring.

Rättsskydd ingår också i hemförsäkringen. Rättsskyddet ger dig ekonomisk hjälp om du skulle hamna i en rättstvist eller bli anklagad för ett brott.

Andra egendomsförsäkringar

Har du ett fordon behöver du försäkra det.

En bil kräver enligt lag att du tecknar en trafikförsäkring som skyddar dig ekonomiskt om du skulle orsaka skador på människor, djur eller egendom.

Dessutom kan du teckna en halv- eller helförsäkring som ger utökat skydd på skador på bilen, bärgning, rättsskydd och annat. Andra typer av fordonsförsäkringar är båtförsäkring och MC-försäkring.

Har du husdjur vinner du mycket på att teckna en husdjursförsäkring. Skulle ditt djur bli sjukt kan ett veterinärbesök bli oerhört kostsamt, och medicin till djur är dyrt. Då känns det tryggt att ha en försäkring. Försäkringen är billigare ju yngre djuret är, och för en katt eller hund över sex år är det i princip omöjligt att teckna en försäkring

 

Inkomstförsäkring och privat pensionsförsäkring

Har du en inkomst under 25 000 kronor i månaden behöver du ingen inkomstförsäkring. A-kassan ger dig 80% av lönen om du blir arbetslös. Tjänar du mer behöver du dock en inkomstförsäkring om du vill kunna få ut 80% av lönen. Huruvida du ska teckna en inkomstförsäkring beror till stor del på hur trygg du känner dig i din anställning och hur lätt det skulle vara för dig att hitta ett nytt jobb om du bli arbetslös.

En annan ekonomisk försäkring är privat pensionsförsäkring, som är bra för dig som inte har tjänstepension från din anställning eller är egenföretagare. Är du egenföretagare är pensionsförsäkringen avdragsgill men inte för anställda. Är du anställd ska du därför inte betala in till en privat pensionsförsäkring eftersom du inte får göra avdrag på insättningen men ändå blir beskattad när du senare tar ut pengarna.

 

Olika typer av olycksfallsförsäkringar

En olycksfallsförsäkring ger ersättning vid sjukdom eller dödsfall och finns både för vuxna och barn. De kostar i regel ganska mycket men hjälper att klara situationen ekonomiskt om någon i familjen blir sjuk och inte kan jobba. Olycksfallsförsäkringar finns i många varianter och det lönar sig verkligen att jämföra mellan olika försäkringsbolag.

Den som är gravid kan teckna en speciell gravidförsäkring, som ger skydd om något skulle hända under graviditeten. En gravidförsäkring ger ersättning för vissa medfödda diagnoser och för oplanerad sjukhusvistelse i samband med graviditeten. Även samtalsstöd ingår.

 

Vikten av att vara försäkrad

Beroende på var du befinner dig i livet, på väg ut i vuxenvärlden, på väg att bilda familj eller om du förbereder dig på ett liv som pensionär, finns olika typer av försäkringar.

Som privatperson lönar det sig verkligen att läsa på om försäkringar, även om det känns snårigt och komplicerat.

De flesta råkar ut för missöden, olyckor sjukdomar eller brott under sin livstid och i sådana lägen kan rätt försäkring vara det som avvärjer en ekonomisk katastrof.

Vi har här ovan nämnt några exempel på vanliga försäkringar, men det går som sagt att försäkra sig mot i stort sett allt. Vilka försäkringar du väljer beror på var du befinner dig i livet och hur mycket trygghet du vill ha.