Sverige har länge setts som ett föregångsland då det kommer till hur rent och snyggt vi har det i våra städer. Utländska turister på besök i Stockholm pekar ofta på de rena trottoarerna, den fina miljön och de välstädade parkerna, öppna ytorna och det fräscha vattnet då det ska summera de positiva delarna av sina besök. Med all rätt också – Stockholm är en ren stad och det ligger ett både medvetet och hårt jobb bakom detta faktum.

Anledningen till att vi skriver den här texten är att man har börjat kunna se en oroväckande trend gällande vår miljö/hygien och detta främst på våra arbeten och i våra offentliga lokaler. Ser man till exempel på hur det i dagsläget ser ut på våra sjukhus så inser man att något måste göras och det är inte för inte att flertalet läkare slagit larm och farorna som finns i en ohygienisk miljö. Ett sjukhus ska i stort sett vara sterilt och då man ser att program på tv visar upp hur exempelvis toaletter, sjuksalar och väntrum ser ut på våra stora sjukhus – ja, då inser man också problematiken.

Detsamma gäller och i en större utsträckning (om än inte lika farlig) på våra arbeten och på våra skolor. Kort sagt; hur ser det ut på ditt arbete och hur ser hygienen ut i dina barns skola? Det finns all anledning till oro och det man ska veta här är att man faktiskt har vissa rättigheter gällande sin arbetsmiljö och hur städningen ser ut där.

Utökad kontorsstädning krävs i Stockholm

Jobbar du exempelvis på ett kontor i Stockholm där du märker att det inte städas på ett korrekt sätt eller där du anser att städningens sker i för låg omfattning så har du all rätt att påpeka detta för företagsledningen. Det är då deras uppgift att utöka denna kontorsstädning och det är också något som borde ligga i deras intresse. Kortfattat: oavsett om det gäller städning på en skola eller kontorsstädning i Stockholm så trivs man bättre, man presterar bättre och man blir mer produktiv i en en, fräsch och inbjudande miljö än vad man gör i en smutsig.

Dessutom så mår man bättre rent fysisk också då sjukdomar snabbt får fäste på ett kontor där kontorsstädning äger rum vid färre tillfällen än vad som är brukligt. Ett företag i Stockholm kan således tjäna pengar – färre sjukdagar och större produktivitet – genom en utökad kontorsstädning än vid en indragen- eller minskad sådan.

Stockholm och företag, skolor och annat där har dessutom inga ursäkter. Alla typer av städning där är nämligen väldigt billig i jämförelse med övriga Sverige och detta helt beroende på att det finns så stor konkurrens mellan städföretagen i staden. En kontorsstädning i Stockholm kan – genom att företaget tar in offerter från flertalet städföretag i staden – bli väldigt mycket billigare än i en mindre stad. Viktigast är dock att den verkligen äger rum, sker på ett korrekt sätt och att personer därigenom får en tillfredsställande miljö – utan risk för sjukdomar. Det är dags att Stockholm blir lika vacker och ren på insidan som staden är på utsidan.