Med hjälp av en enkel kod som heter LEI; Legal Entity Identifier kan kunderna göra säkra värdepappersköp. En LEI-kod innebär att kunderna kan följa ett köp, hur det har gått till och myndigheterna har möjligheten att kontrollera dem som har agerat i det köpet. I stället för att köpa på värdepappersmarknaden ska ske i limbo, kan man i stället säkerställa att handeln sker på rätta sätt.

Värdepappershandel för kundernas säkerhet

Våra finansiella myndigheter både på EU-nivå och i Sverige har haft behov av att göra värdepappershandeln säkrare, fri från fel och brottslighet. Det händer mycket inom värdepappershandeln och möjligheterna att göra stora pengar har dragit till sig människor som gärna handlar men som inte har så stora bekymmer med samveten och som gärna till och med kan göra kriminella saker när de handlar med värdepapper av olika slag. För att eliminera sådana möjligheter att kriminella kan ta sig in och kanske till och med vill tvätta pengar som de har tillskansar sig på kriminell väg, har Eu infört tvånget att alla företag som handlar med värdepapper ska kunna spåras.

Välkommet med större trygghet för kunder

Därför är det välkommet att alla som vill handla med värdepapper ska få en större trygghet. Det gör att kunderna ska kunna a slippa oroa sig över hur handeln går till. De kan fokuserar på att investera sina pengar i alla de företag som de anser har en potential att växa och som de kanske vill uppmuntra genom att investera sina sparpengar i de företagen. Här kan du läsa mer om LEI-koder: https://www.leikod.com.