Vi kan börja med följande scenario: ett större företag i Stockholm är i desperat behov av en ny ledning; den VD man haft har sagt upp sig och kommer att avsluta sin tjänst inom sex månader. Företaget sitter således i lite av en rävsax, man har ett halvår på sig att hitta en ny VD och man måste hitta rätt sådan – företaget har sin verksamhet inom en extremt konkurrensutsatt bransch och fel ledare skulle innbära att man hamnar rejält på efterkälken.

På samma gång vill man också hitta en person utifrån – man tror att nytt blod, nya tankar och en ny röst skulle kunna vidareutveckla företaget och tillåta det att nå sin fulla potential. Kort och gott; en ny VD skulle kunna tillåta företaget att ta steget till nästa nivå. Man har alltså ett halvår på sig att hitta rätt person och man har höga krav på att denna ska ha kompetens, kunna något om den specifika branschen och ha visioner som leder företaget framåt. Omöjligt? Nej. Svårt? Otroligt!

VD-rekrytering steg för steg

Men; det går och vi tänkte visa på hur man kan agera i detta läge. Vi tar det steg för steg och låter dig följa detta företag i Stockholms VD-rekrytering från start till mål:

  1. De kontaktar ett företag inom rekrytering i Stockholm; förklarar sitt ärende och berättar vilka behov de har, vad de eftersöker, vilka kvalifikationer som den nya VD:n ska ha samt vad man förväntar sig. VD-rekrytering inledd!
  2. Rekryteringsföretaget sätter igång sitt arbete. Man börjar sondera marknaden; man kollar hur konkurrenter jobbar, man ser över vilka personer som finns inom andra branscher (men som kan vara bättre lämpade som VD för sin nya klient) och man börjar framförallt att se igenom sin egen databas. I denna databas har man hundratals personer med olika kompetenser, man har specifika egenskaper och utbildningar, olika erfarenheter och referenser: allt som kan vara av värde i denna VD-rekrytering finns samlad hos rekryteringsföretaget.
  3. Man sållar. Steg tre är att man går igenom alla personer som kan tänkas passa, man ställer fördelar mot nackdelar och kan därigenom sålla bort de som inte passar för ett jobb som VD för just detta specifika företag i Stockholm.
  4. Intervjuer, tester, utvärdering. Här finns tio personer kvar efter denna inledande process och nu åker silkesvantarna på – rätt person ska hittas. Det här sker genom intervjuer där tuffa affärsfrågor blandas med mer personliga sådana, där etiska aspekter får ta plats och där varje individs egenskaper testas genom olika prov. Man sållar agnarna från vetet och slutligen kommer tre personer att ha gått igenom det finmaskiga nät en VD-rekrytering innebär.
  5. Tre personer. Här kommer företaget in i bilden: det är dags för slutintervjuer. Dessa kan direkt gå på tuffare frågor – rekryteringsfirman har redan säkerställt att det finns kompetens att hämta hos personerna i fråga – och man kan se till mjuka värden som personlighet, empati och en förmåga att hantera stress.
  6. Klart! Företaget är färdig med sin VD-rekrytering och kan tack vare sin partner presentera sin nya VD för sina anställa, sina kunder och sina leverantörer: en kvinna från en helt annan bransch; men med rätt erfarenhet, vågade visioner, rätt utbildning och en personlighet som klippt och skuren för uppdraget.