Frågan i rubriken är retorisk. Har ditt företag ännu inte skaffat ett företagslarm så är det definitivt dags att göra det nu. Inbrottsvågen i Sverige verkar aldrig riktigt ebba ut och då man numera kan se att företag förvandlats till enkla byten så är det dags att mota Olle i grind. Ett företagslarm ger trygghet, säkerhet och får en tjuv att tänka sig både en- och två gånger innan han försöker ta sig in. Utöver detta så får man även ett säkert larm mot bränder. 

Ett företagslarm ger trygghet för de anställda som när som helst kan arbeta och göra detta även då mörkret infaller – och under helger. Som företagare bidrar man till en bättre arbetsmiljö genom denna trygghet och man visar att man bryr sig om de personer man anställt. Utöver detta så kan man även utöka ett företagslarm med exempelvis passersystem. Något som dels ger en bättre kontroll och som dels också definitivt håller obehöriga på ett säkert avstånd. 

Vilket företagslarm ska man välja? 

Ett företagslarm ska alltid väljas med den egna verksamhetens behov som grund. Vad behöver ni, vad ska skyddas, hur ser lokalerna ut, var i Sverige är ni verksamma och hur många anställda har ni? Det är några av de frågor som alltid bör ställas. Att öppna upp för en dialog med leverantören av företagslarm är alltid något som gör valet enklare. 

Många väljer för många tillägg. Dagens moderna larm ger väldigt mycket redan vid ett standardpaket och i många fall så klarar man sig gott med ett sådant. Vissa tillägg behöver enbart större företag välja. Du som mindre företagare kan klara dig gott med de vanliga tjänsterna såsom exempelvis larm, brandlarm och kameraövervakning. 

Det senare är något som rekommenderas och inte minst sett ur ett preventivt syfte. Ser en tjuv att det finns kameraövervakning så brukar detta fungera avskräckande. Därför placeras också kameror ofta fullt synligt och gärna med en större skylt som visar att de finns. Vid inbrott så är avskräckande detaljer viktiga. Att exempelvis kunna ha rörelsedetektorer som gör att lampor tänds är ett annat exempel på detta. 

Styr larmet via mobilen – från hemmet 

Dagens moderna företagslarm ger den möjligheten även om du befinner dig i hemmet. Via mobilen så kan du styra belysningen på företaget och ge illusionen av att någon är där, även fast det är helt tomt på folk. Som sagt dock, diskutera lösningar och behov med den leverantör av företagslarm du kontaktar. Det finns definitiv möjlighet att skräddarsy lösningar för att passa er verksamhet. 

En annan detalj som kommer att göra skillnad för er verksamhet är att ett företagslarm ger er lägre kostnader. Detta genom en mer förmånlig försäkringspremie. Ni tar en investering, inget snack om det, men på köpet får ni lägre månatliga kostnader och en ökar trygghet och säkerhet. Ett måste i dagens samhälle.