Som egenföretagare är det svårt att hålla koll på allt man måste göra. Det kan vara krångligt och tidskrävande. Börja därför göra din bokföring online idag.

Hur bokföringen ska gå till är lagstadgat i Bokföringslagen (1999:1078). Här finns riktlinjer och regler för hur bokföring ska göras. Lagen förklarar vem som faktiskt är bokföringsskyldig samt hur ett räkenskapsår ska se ut. Dessutom finns regler för både grundbokföring och huvudbokföring. Missas något av detta kan det leda till åtal. Som egenföretagare är du skyldig att ha koll på din bokföring.

Det hela kan kännas ganska komplicerat och det är anledningen till varför det kommit så många bolag som kan hjälpa dig med ekonomin. Känner du att du inte klarar av bokföringen kan du därför anlita hjälp, men det finns också smidiga och billiga lösningar där du kan bokföra direkt online.

Bokföring online i din mobiltelefon

Bokföring kan alltså vara svår att hålla koll på och den ska ske löpande. Det innebär att om du ska göra bokföringen själv behöver du ständigt hålla ett öga på den. Därför har det kommit smarta lösningar för dig som ständigt är i språnget och inte vill bli inlåst på kontoret, begravd i pappersarbete.

Med hjälp av en app i mobiltelefonen kan du göra din bokföring online. Du kan alltså göra det kontinuerligt under arbetsdagens gång. Du behöver inte flytta allt till framtiden för att du egentligen inte vill göra det. Istället kan du göra det snabbt och smidigt direkt i din mobiltelefon.