Är ni helnöjda med billig elförsörjning i er BRF? Gratulerar! Alla vi andra som måste bekymra oss för rusande kostnader har nytta av solceller i vår BRF.

Som med det mesta är det en process att komma fram till en lösning med solceller i en BRF. Dock är det alltid värt att ta tag i de problem som finns och fundera över alternativ. Hur får man på bästa sätt en säker och ekonomisk uppvärmning av fastigheten? Det finns också all anledning att arbeta med energibesparande åtgärder när det gäller den så kallade hushållselen.

Det är förstås en fråga för styrelsen men också för alla medlemmar. I vilken utsträckning är alla beredda att bidra till att elförbrukningen hålls på en rimlig nivå? Vad anser man om en investering i solceller till BRF? Hur stora är kunskaperna om fördelarna med en sådan lösning?

Praktiskt genomförande efter beslut om solceller till BRF

Intresset för att skaffa solceller till BRF kan idag sägas vara rekordstort. Allt fler BRF inser att fördelarna med solkraft är stora. Exempelvis kan framhållas att solen är en pålitlig källa till el – den försvinner aldrig, bara döljer sig bakom moln emellanåt. Med rätt planering och utförande kan hela föreningens förbrukning täckas av en solcellsinstallation.

Även ett stort projekt börjar med ett enda telefonsamtal, eller mail, eller rentav ett brev. När ni i föreningen är överens är det dags att ta kontakt med en erfaren solcellsinstallatör. Tillsammans arbetar ni vidare för att genomföra projektet så smidigt och enkelt som är möjligt. Belöningarna blir stora.