Att genomföra en bodelning är inte alltid så enkelt, särskilt om det handlar om ett par som endast varit sambor. Då är det bäst att ta en advokat till hjälp.

När man är i den lyckliga situation att man har funnit den rätta och ska flytta ihop, så är tanken att förhållandet kanske någon gång kommer att gå i kras nästan omöjlig att förlika sig med. Ändå talar statistiken sitt tydliga språk. Nästan hälften av de som gifter sig kommer att separera någon gång i framtiden.

Och då tar statistiken inte ens hänsyn till de som inte gifter sig utan som lever i samboförhållande. Sådana förhållanden blir allt vanligare i vårt sekulariserade samhälle. Dessa sambor kommer dessutom att få det ännu svårare att genomföra en bodelning, eftersom det inte finns alls lika tydliga riktlinjer som det gör för personer som varit gifta.

Familjerätten ligger till grund för bodelningen

I bästa fall kan man komma överens om vad som är mitt och vad som är ditt, när man går skilda vägar. Men ibland är det inte alls enkelt. Om man inte har haft gemensam ekonomi, ska man då till exempel ta hänsyn till det fall att den ena parten mest har betalat löpande utgifter medan den andra har betalat kapitalvaror? De kapitalvaror som finns kvar då – hur ska de fördelas mellan parterna?

Som tur är så finns det hjälp att få. Det bästa man kan göra är att vända sig till en advokat som är insatt i familjerätt. Denne har full koll på vad som gäller och kommer att reda ut situationen så bra som det bara går. Ta juridisk hjälp av en advokat här: www.svenskbodelning.se