Är det dags att anställa ny personal? Många företag har stora behov av att anställa personal som kan lösa IT-frågor åt dem. I och med den stora digitala utveckling som vi ser just nu, inom hela EU, har Sverige kommit mycket långt, därför behövs det alltfler i personalen som kan IT-frågor.

Har men ett företag som behöva hoppa på det tåget, är det viktigt att få tag i rätt person för att komma dit. Men om man själv inte kan så mycket om IT, hur hittar man då personal som kan de saker som man själv inte kan? Då bör man anlita rekryterare som själva kan IT och kan avgöra om vem som lämpar sig för en anställning. Det är endast de som själva kan IT-frågor som kan ställa de rätta frågorna för att avgöra vad personerna själva kan. Därför är en rekrytering som genomförs av sådant företag, säkrare än de som man själv gör.

Att anställa fel person kan bli dyrt

Det kan vara ganska så dyrt att anställa fel person. Det kostar både tid och pengar, att göra om hela proceduren från annonsering fram till rekrytering och färdig anställning. Blir man tvungen att gör om allt från början, kan det kosta företaget ganska mycket. När det kommer till att anställa personer som kan IT, kan man inte göra som man alltid har gjort förut. Kanske man måste annonsera på andra platser än i vanliga tidningar, på Arbetsförmedlingens hemsida, eller där man annars är van vid. Ska man få tag i rätt person, som är duktig på IT, handlar det snarare om att hitta dem där de finns på nätet. Många av dem befinner sig mer på sociala medier, därför bör annonserna finnas där, än i de traditionella platserna som man är van vid.

Så kan en rekrytering gå till

Ska man lyckas attrahera rätt slags person s till sitt företag kan det vara bra att visa vilket företag man är. Genom filmer och bilder på olika sociala medier kan man göra just det. Då ska man skriva en text som attraherar just de slags personer som man önskar anställa. Är man i stället en myndighet som behöver anställa personer som är duktiga på IT, kanske man istället ska annonsera på Linked In, som samlar väldigt många och där man syns med sitt CV. Eller så använder man sig av ett företag som arbetar heltid med rekryteringar. De har ofta en stor databank med sådana som en gång har sökt anställningar via de företagen. När de sedan letar efter nya kandidater, så letar de helt enkelt bland dem som har lagt in sina uppgifter i företagets databank.