Om ett företag har betalningssvårigheter och inte kan betala sina skulder så finns det flera olika möjligheter att reda upp situationen. Konkurs och företagsrekonstruktion är två av dessa lösningar – de klart oftast förekommande. Här går vi igenom i korthet vad dessa begrepp innebär.

Konkurs

Kan ett bolag eller en person inte betala sina skulder under en längre tid så kan vederbörande försättas i konkurs. Detta innebär att i princip alla tillgångar tas om hand och används för att betala av dessa skulder. När en konkurs är avslutad så uppför bolaget att existera och kan efter detta inte längre avkrävas en betalning på skulderna.
Konkurs kan ansökas om av både bolaget eller personen själv eller någon av gäldenärerna (en av de personer som företaget har skulder till). Men själva beslutet om konkurs tas inte av parterna, det måste ske genom en rättslig process i tingsrätten.

Företagsrekonstruktion

Detta är ett alternativ till konkurs som inte känns lika tufft och ofta används för att en verksamhet ska kunna fortsätta trots ekonomiska problem. Men att det ska vara meningsfullt med en företagsrekonstruktion förutsätter att det finns förutsättningar för att företaget ska kunna ha en framtid.
Både företaget själv och borgenären kan ansöka om rekonstruktion i domstol. Om det beviljas så utses en rekonstruktör som lägger upp planen för hur företaget ska kunna gå vidare.
I en företagsrekonstruktion ingår det ofta ett offentligt ackord. Detta innebär att fordringsägarna får avstå en del av sina fordringar och att skulderna inte betalas under förfarandet. Utmätning får inte ske medan ett rekonstruktionsförfarande pågår.

Övriga lösningar

Om man som företagare inte kan betala en skuld så behöver det inte nödvändigtvis gå så långt som konkurs eller rekonstruktion. Det går alltid att ta kontakt med personen som man står i skuld till. På denna väg kan det gå att undvika betalningsanmärkningar eller andra problem. Exempelvis kan man förhandla fram ett betalningsuppskov eller en betalningsplan som gör att man kan bli skuldfri på lång sikt.

Sammanfattningsvis

Har du svåra och icke övergående problem att betala så bör du ansöka om konkurs. Finns det möjlighet att rädda företaget så rekommenderas rekonstruktion. Oavsett bör du kontakta dina fordringsägare så att de får en klar bild av din situation.