Vad kan gå snett i ditt företag? Med en ordentlig riskanalys kan du förutse vilken som är den svaga punkten och vidta de rätta åtgärderna för att minimera oönskade bakslag i verksamheten.

Man kan inte gardera sig för alla oförutsedda händelser, men man kan i alla fall minska risken för misslyckanden. Det gäller att vara förutseende och upptäcka både läckor och flaskhalsar. Riskanalys för företag är ett sätt att skaffa sig koll på läget i firman.

Att upptäcka svaga punkter

Man måste på ett systematiskt sätt gå igenom sin verksamhet och dess olika delar, och då kan man definiera eventuella svagheter och risker. Det finns företag med konsulter som man kan ta till hjälp om man vill lära sig mer eller få analysen gjord professionellt. De svaga punkterna i firman kan finnas lite varstans. Man kanske är beroende av en enda leverantör, man kanske har personal som inte är tillräckligt serviceinriktad eller så kan man ha finansiella problem som hotar hela företagets existens. Att upptäcka alla dessa svaga punkter är ett första steg för att kunna göra något åt sin situation och minimera riskerna.

När man har tittat på alla funktioner, tillverkning, inköp, lager, försäljning, administration, och synat finanserna i sömmarna, kan man börja fundera på hur man löser de problem som kan ställa till det på lång sikt. Exempelvis kan personalen behöva bättre utbildning eller certifikat, företaget kan behöva täcka upp med bättre försäkringar eller maskinparken kan behöva bytas ut och förnyas.

Att vidta de rätta åtgärderna

Det kan vara lättare sagt än gjort att vidta rätt åtgärder. Ofta kostar det pengar eller kräver stora investeringar i personal eller maskiner. När man har läget klart för sig kan man utarbeta en åtgärdsplan, så att man över tid ser om sitt hus, bokstavligt talat. Man kanske har en pizzeria i en hyrd lokal, och ägaren vill riva huset. Det är inte lätt att bara flytta en verksamhet, fabrik eller verkstad, men är man förberedd på att sådant kan hända, kan man i god tid planera inför en förändring.

Att lyssna på kundernas synpunkter och anpassa sina produkter eller tjänster är en annan åtgärd som kan höja lönsamheten. Man kan skaffa sig förmånliga lånevillkor om man byter bank, man kan utbilda sin personal om säkerhetsfrågor och man kan skriva ordentliga avtal med sina återförsäljare. Vad just du behöver göra i din verksamhet blir klargjort när du gör en riskanalys för ditt företag.