Det finns flera nivåer av fastighetsservice i Stockholm. Det är service mot hyresgästerna att exempelvis sopa gården och skotta snö. Men fastighetsservice är även förvaltning av hus.

Med fastighetsförvaltning tillkommer det mycket mer ansvar. Som ägare till hyreshus behöver man ofta hjälp med övergripande frågor, som tekniska installationer, planer för renoveringar, kunskap om byggnormer och kalkylering. Man måste ofta hushålla med pengar samtidigt som man ska upphandla material och tjänster för stora projekt. Det finns företag som hyresvärden kan anlita för att få förvaltningen skött på ett professionellt sätt, och även bostadsrättsföreningar anlitar dem.

Tekniska och ekonomiska frågor

De som är med i styrelsen i en bostadsrättsförening kanske kan en del om det tekniska och ekonomiska, men det handlar ofta om stora belopp och värden. Man kan inte begära att en privatperson ska ha kompetens för fastighetsservice i Stockholm. Däremot brukar hyresgästerna klaga om något inte passar, och det är svårt att göra alla till lags. Det är rationellt att göra många reparationer av samma sort på en gång. till exempel kan man ta ett helhetsgrepp i en äldre fastighet och byta alla balkongerna eller alla spisarna. Det är ändå stora summor som ska betalas ut.

En van fastighetsförvaltare kan konsten att balansera alla dess uppgifter, så att helheten blir bra och att man använder sina medel på bästa sätt. Man delar upp renoveringsarbeten, ser över finansiella lösningar och utvärderar var man kan köpa in mest för pengarna. Fastighetsservice i Stockholm bör helst utföras eller åtminstone övervakas av proffs.