En fasadvepa är en reklambanderoll som kan täcka en hel fasad. En fasadvepa med en uppseendeväckande design marknadsför effektivt din produkt eller verksamhet.

Om du vill att ditt företag ska vara väl synligt för allmänheten är en fasadvepa ett smart val. Ju större desto bättre! Det är också ett kostnadseffektivt sätt att synas på jämfört med en traditionell skylt. Om du inte syns tillräckligt väl för potentiella kunder kanske de hamnar hos en konkurrent istället för hos dig.

Med hjälp av en fasadvepa är det möjligt för dig att göra tillfälliga kampanjer eller fasta budskap. Det går att framställa fasadvepor i alla möjliga storlekar för att passa perfekt på den plats där den ska sättas upp. Marknadsföring i storformat är ett effektivt och populärt reklammedium, trots konkurrens av andra modernare medier.

En fasadvepa går inte att missa

När du vill förmedla ett budskap vill du givetvis att så många personer som möjligt ser vad du vill nå ut med. Få kan missa en fasadvepa. Med sitt rejäla format drar den till sig allas blickar. Det finns företag som är experter på utomhusreklam i alla dess former. Dit kan du vända dig om du är i behov av en effektiv fasadvepa.

Om du tar kontakt med dem kan de berätta för dig hur en fasadvepa kan användas i er marknadsföring. Du kan själv ta fram ett passande koncept för vepan eller låta företaget hjälpa dig med den biten. De tar även hand om tryck och montering av er vepa.