Många företag skulle verkligen behöva en affärsutvecklare i Stockholm. Det räcker i dagens hårda konkurrens inte med att man har den starkaste säljkåren, eller att man är den som har vuxit snabbast på kort tid. Idag behöver företaget en sammanhållen organisation om de ska kunna konkurrera med andra företag som har både bättre och mer strukturerad organisation.

Ett företag är aldrig bättre än de människor som arbetar för företaget. Det är människorna som tillsammans utgör ett företag. Ska man då, som företag, kunna vara tillräckligt attraktiv för att kunna anställa de bästa, då måste man kunna erbjuda en bra atmosfär för de anställda. Som chef kan man inte bara kräva lojalitet av sina anställda, utan att erbjuda något i utbyte.

Det tar tid att vända en skuta

Har man hamnat fel, så behöver man för det första inse vad som är fel och vad som krävs för att komma på rätt bana. Det bästa som man då kan göra är att ta kontakt med någon som arbetar just med att utveckla företag; till exempel en affärsutvecklare. En sådan kan få företaget på rätt köl. Men det kommer att ta tid, att ändra en företagspolicy som är felaktig. Som chef och verksamhetsledare måste man alltid se sin personal som de människor de faktiskt är. Alla människor har behov; friskvård för att inte bli sjuka, sjuklön om de blir sjuka, vård om de råkar ut för alkoholism, till exempel eller pension när de sedan väljer att pensionera sig.

Vad en affärsutvecklare kan göra

En affärsutvecklare som är erfaren kan göra snabba bedömningar om vad som fungerar och som inte fungerar på ett företag. Har man det minsta kunskap om organisationer och vet vad som fungera och inte fungerar, kan snabbt se vad som behöver till för att att ett företag ska blir en bra organisation. Är man då villig som företag att ändar på sig för att det ska bli en bättre organisation, så kan man få den rätta hjälpen. Ibland kan man behöva strama upp en organisation, hålla fler, eller färre möten, men alltid med mycket information. Ju mer information som medarbetarna får, desto bättre kommer sedan produktionen att flyta på. I Sverige är man van vid en platt organisation, vilket för att medarbetarna är vana vid stor delaktighet. Och ju mer delaktighet som medarbetarna upplever att de har, desto mer ansvar och lojalitet kommer de att känna gentemot företaget.