Akrylplast har sedan det uppfanns för snart hundra år sedan fått otroligt många användningsområden, och det är inte så miljöfarligt som man kanske kan tro.

Många gånger när vi hör ordet plast i dag är det med en något negativ ton. Vi tänker oss kanske att plast är ett dåligt material som lätt går sönder, har dålig kvalitet och är skadligt för miljön. Men riktigt så illa är det faktiskt inte. 

Akrylplast, eller polymetylmetakrylat som det egentligen heter, är någonting vi ser överallt runtomkring oss. Materialet har funnits sedan 1930-talet då det uppfanns och blev kommersiellt tillgängligt några år därefter. Fördelarna är många, dels är det ett ganska billigt material, dels är det hållbart och står emot väder och vind väl.

Hur skadligt är akrylplast för miljön?

Att tillverka akrylplast är i sig ingen miljövänlig process, precis som många andra industriella processer. Men som tidigare nämnts är akryl ett hållbart material som inte går sönder i första taget utan kan hålla i många år framöver. Därutöver är det även återvinningsbart, så under förutsättningen att det tas hand om rätt behöver det inte alls vara särskilt farligt för miljön.

Men det beror så klart på att det faktiskt återvinns och inte bara kastas i sjön. Alla material kan vara dåliga för vår miljö om vi inte tar hand om dem på rätt sätt och återvinner det som går att återvinna. Så nästa gång du ska kasta bort någonting i akrylplast: tänk då på att kasta det på rätt ställe!