Konkurs en företagares fasa. Men ibland händer det att ett företag går omkull och då kan det vara svårt att orka ta sig igenom all byråkrati. Då finns det advokatfirmor som kan hjälpa till.

Helt ärligt, hur många vet hur man hanterar en konkurs? De flesta har aldrig varit med om det förut och det är knappast något man i förväg sätter sig in i. Men om den dagen kommer och man faktiskt står inför en konkurs så finns det advokatfirmor som kan hjälpa till i djungeln av paragrafer och regler.

Vad en konkurs innebär

För att ett företag ska kunna försättas i konkurs så har det under en längre tid inte funnits tillgångar att betala skulderna till sina fordringsägare. Det räcker inte med att man inte kunnat betala sina skulder under en kortare period. Den som ansöker om konkurs kan vara antingen företagaren själv eller den/de fordringsägare som företaget har. Företaget (eller privatpersonen för den delen) kallas för gäldenär. Den/de som företaget har skulder till kallas för borgenär. Tingsrätten fattar beslut om konkursen.

När ansökan görs av gäldenären är det vanligt att rätten godkänner konkursbeslutet.
Om det däremot är borgenären som lämnar in en ansökan om konkurs finns det flera kriterier som måste uppfyllas. Bland annat måste det säkerställas och fastslås att gäldenären inte har haft tillgångar att betala med. Det gör man genom en utmätning av gäldenärens tillgångar.
Gäldenären är på s.k. obestånd om denne fått betalningsuppmaningar som inte betalats inom en vecka. Förutom att finnas där för sin klient är det många detaljer som en advokat hjälper till med vid en konkurs. Först och främst tas rättigheterna för företaget över av advokatfirman, som blir företagets konkursförvaltare. Konkursförvaltaren tar alltså fortsättningsvis hand om konkursboet. Företaget kan då varken dra på sig fler skulder eller betala de skulder som redan finns.

Kortfattat går det till så här:

  • Det upprättas en bouppteckning, dvs. man gör en lista över tillgångar och skulder.
  • De tillgångar som finns i företaget säljs så att man får in kapital för att betala skulderna.

Hur man undviker konkurs

Hur man undviker konkurs är egentligen omöjligt att svara på eftersom det finns så mycket som spelar in. Men genom att planera och försöka vara förutseende så har man vunnit mycket. En tips är att ha en buffert innan man startar sitt företag. Bufferten bör helst vara på fem till sex månadslöner så att företaget överlever en mindre svacka. Läs mer om konkurs på denna hemsida: konkursen.nu